ANGLES

dijous, 6 de desembre de 2012

Parlem bé!

Avui parlaré de les exposicions, recitacions, discursos orals... És cert que en una entrada anterior "Va de codis" ja vaig parlar sobre els dos codis, l'escrit i l'oral, però ara aprofundirem més en aquest segon.

Per a tractar el fet de parlar en públic us recomano el llibre “Com parlar bé en públic” de Joana Rubio i Francesc Puigpelat. (RUBIO J, PUIGPELAT, F. Com parlar bé en públic. 1a edició. Barcelona; Ed. Labutxaca, 2010.)

En cada capítol d'aquest llibre es parla d'un element important relacionat amb la comunicació oral, parla des de les tècniques per a superar el nerviosisme fins les tècniques per a realitzar una bona estructura del discurs.

consensuant sobre el decàleg
Per tal de fer un breu, però concís, resum del llibre us presento un decàleg que vaig realitzar juntament amb unes companyes de grup:

1. L'orador ha d'estar segur d'ell mateix i adoptar un to positiu per transmetre confiança al públic.
2. Una bona preparació és essencial per a fer un bon discurs.
3. És important tenir clar l'objectiu del discurs per poder-lo transmetre des del principi.
4. En l'estructura del discurs és molt important la introducció i la conclusió perquè és pronuncien en els moments de màxima atenció.
5. S'ha de tenir en compte el públic i anar modificant el discurs en funció de les seves reaccions.
6. És bo utilitzar exemples concrets perquè ajuden a la comprensió i assimilació de les idees i els conceptes.
7. Tot discurs ha de ser clar, breu i precís.
8. S'ha de parlar i gesticular sempre amb naturalitat donant peu a la improvisació quan sigui possible.
9. Hem de ser conscients del valor comunicatiu del llenguatge no verbal i aprofitar-lo adequadament.
10. Fer un ús correcte dels mitjans audiovisuals com a suport del nostre discurs.

Durant aquest semestre a l'assignatura de COED hem fet diferents activitats per treballar l'exposició oral. Dues de les quals van ser:

- Juntament amb GITIC vam fer l'exposició "Identitat i territori" on havíem de parlar d'una identitat o un territori concret. Jo juntament amb una companya vaig tractar el territori dels esplais i l'exposició portava per títol "Sota el nus d'un foulard, l'esplai". Vam utilitzar un Prezi amb alguns vídeos com a suport TIC, que no puc penjar per temes de drets d'imatge de les persones que hi surten.

- També vam fer la recitació d'un poema. Jo vaig recitar "És quan dormo que hi veig clar" de J.V. Foix. Mentre el recitàvem algun company ens gravava en vídeo per tal que després en poguéssim fer una autoavaluació. 

Vídeo de la meva recitació

Personalment, penso que el codi oral és molt important perquè és amb el codi que ens comuniquem normalment i és amb el codi que més mostrem de nosaltres mateixos. El codi oral compren des de la primera paraula fins a l'últim gest que fem. A través de les mirades, dels gestos, dels moviments... deixem entreveure els nostres sentiments, nerviosisme, vergonya, alegria, seguretat... i és així com els altres descobreixen, de nosaltres, coses que amb el codi escrit no poden saber.
                                                                                                               

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada